حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه بیست و یکم)

به نظر شما الان اسلام غریب نیست؟ ادعای اسلام و مسلمانی زیاد است ولی واقعاً اسلام غریب است. همین ادعاهایی که ما برای مسلمانی داریم غربت اسلام است. می خواهند اسلام را با حرکات ما بشناسند، با حرفها و روشها و با دینداری ما بشناسند. این غربت اسلام است

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه بیستم)

خدای تعالی ابتدائاً هیچ احدی را گمراه نمی‌کند. کسی که در تاریکی راه رفت و به چاه افتاده تقصیر از خودش است. راه روشن بود، مسیر مشخص بود، چاه از راه معلوم بود، خودتان چراغ ‌ها را یکی‌یکی خاموش کردید و در تاریکی به چاه افتادید

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه نوزدهم)

حجاب دنیا نمی‌گذارد انسان بفهمد که چه مسیری را دارد طی می‌کند. کسی که سر دیگری را کلاه می‌گذارد و مال دیگری را می‌خورد، حرام می خورد و حرام می‌گوید و حرام می‌بیند و می‌شنود، همین الان دلش و گوشش دارد از آتش پر می‌شود؛ اما چون غافل است و اسیر دنیاست نمیفهمد

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه هجدهم)

زهد به معنای ترک دنیا نیست که عزلت گزیند و از نعمت‌های خدا استفاده نکند. ما اجازه نداریم ترک دنیا کنیم. ترک دنیا کردن و راهب شدن و از انسان‌ها دور بودن در اسلام و به خصوص در مذهب شیعه نیست. باید از دنیا و نعمت های خدا برای آخرت استفاده کرد.

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه هفدهم)

جهنم وعده گاه همه است. خدای تعالی راه‌هایی را برای خلاصی به ما نشان داده است و آن این است که انسان عمل صالح انجام دهد و مراقبه داشته باشد، اینهاست که نجات‌بخش است. بعضی از راهها هم میان‌بر است که محبت اهل بیت عصمت و طهارت است

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه شانزدهم)

انسان باید در تمام حال یاد نعمت‌های خدا باشد. وقتی تذکر نعمت داده می‌شود انسان متذکر ولی‌نعمت هم می‌شود. دائم نعمت‌های الهی را ما باید به یاد بیاوریم. درس‌هایی که از انبیا و آیات قرآن میگیریم، همین است که شاکر باشیم. نعمت و ولی نعمت را یاد کنیم. ما معمولا ولی نعمت از یادمان می رود

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه پانزدهم)

از ویژگی‌های حضرت یحیی که باید یاد بگیریم نیکی به پدر مادر است. انبیا الهی در نیکی به پدر و مادر اسوه بشر هستند. باید به آنها تأسی کرد. همه انبیا به خانواده و حفظ آن سفارش کردند. به علاوه اینکه اهل جور و ظلم هم نبودند. نه به خودشان، نه به خانواده‌شان و نه به جامعه شان

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه چهاردهم)

نزدیک شدن به خدا ممکن است. شما می‌توانید به خدا نزدیک شوید، فقط باید وسیله‌های نزدیک شدن به خدا را کسب کنید، مثل نماز و زکات و عبادت و بندگی خدا و تقوا و دعا.

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه سیزدهم)

طبق آیه قرآن باید از آئین حضرت ابراهیم پیروی کنیم. او خلیل الله بود. از ویژگی‌های خلیل خدا این است که هرگز با دشمن خدا دوست نیست. با دوستان خدا هم دشمن نیست. پس تبعیت از خلیل‌الله برای همین است که ما هم با دشمن خدا دوست نباشیم و با دوستان خدا دشمن نباشیم.