صوت خطبه‌های نماز جمعه بیست و سوم مهرماه شهرستان کرج

ایراد خطبه‌های نماز جمعه شهرستان کرج به امامت آیت‌الله حسینی همدانی نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام‌جمعه کرج

صوت خطبه‌های نماز جمعه شانزدهم مهرماه شهرستان کرج

ایراد خطبه‌های نماز جمعه شهرستان کرج به امامت آیت‌الله حسینی همدانی نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام‌جمعه کرج

صوت خطبه‌های نماز جمعه دوم مهرماه شهرستان کرج

خطبه‌های نماز جمعه دوم مهرماه هزار و چهارصد شهرستان کرج به امامت آیت‌الله حسینی همدانی در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) کرج برگزار شد

صوت خطبه‌های نماز جمعه دوازدهم شهریورماه شهرستان کرج

خطبه‌های نماز جمعه دوازدهم شهریورماه هزار و چهارصد شهرستان کرج به امامت آیت‌الله حسینی همدانی در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) کرج برگزار شد

صوت خطبه‌های نماز جمعه پنجم شهریورماه شهرستان کرج

خطبه‌های نماز جمعه پنجم شهریورماه هزار و چهارصد شهرستان کرج به امامت آیت‌الله حسینی همدانی در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) کرج برگزار شد

صوت خطبه‌های نماز جمعه ششم فروردین ماه شهرستان کرج

خطبه‌های نماز جمعه ششم فروردین ماه هزار و چهارصد شهرستان کرج به امامت آیت‌الله حسینی همدانی در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) کرج برگزار شد

صوت خطبه‌های نماز جمعه پانزدهم اسفندماه شهرستان کرج

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام‌جمعه کرج، خطبه‌های نماز جمعه پانزدهم اسفندماه هزار و سیصد و نودونه شهرستان کرج به امامت آیت‌الله حسینی همدانی در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) کرج برگزار شد. &nbsp

صوت خطبه‌های نماز جمعه هشتم اسفندماه شهرستان کرج

خطبه‌های نماز جمعه هشتم اسفندماه هزار و سیصد و نودونه شهرستان کرج به امامت آیت‌الله حسینی همدانی در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) کرج برگزار شد

صوت خطبه‌های نماز جمعه یکم اسفندماه شهرستان کرج

خطبه‌های نماز جمعه یکم اسفندماه هزار و سیصد و نودونه شهرستان کرج به امامت آیت‌الله حسینی همدانی در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) کرج برگزار شد