صوت خطبه‌های نماز جمعه پانزدهم اسفندماه شهرستان کرج

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام‌جمعه کرج، خطبه‌های نماز جمعه پانزدهم اسفندماه هزار و سیصد و نودونه شهرستان کرج به امامت آیت‌الله حسینی همدانی در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) کرج برگزار شد. &nbsp

صوت خطبه‌های نماز جمعه هشتم اسفندماه شهرستان کرج

خطبه‌های نماز جمعه هشتم اسفندماه هزار و سیصد و نودونه شهرستان کرج به امامت آیت‌الله حسینی همدانی در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) کرج برگزار شد

صوت خطبه‌های نماز جمعه یکم اسفندماه شهرستان کرج

خطبه‌های نماز جمعه یکم اسفندماه هزار و سیصد و نودونه شهرستان کرج به امامت آیت‌الله حسینی همدانی در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) کرج برگزار شد

صوت خطبه‌های نماز جمعه بیست و چهارم بهمن‌ماه شهرستان کرج

خطبه‌های نماز جمعه بیست و چهارم بهمن‌ماه هزار و سیصد و نودونه شهرستان کرج به امامت آیت‌الله حسینی همدانی در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) کرج برگزار شد

صوت خطبه‌های نماز جمعه هفدهم بهمن‌ماه شهرستان کرج

خطبه‌های نماز جمعه هفدهم بهمن‌ماه هزار و سیصد و نودونه شهرستان کرج به امامت آیت‌الله حسینی همدانی در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) کرج برگزار شد

صوت خطبه‌های نماز جمعه سوم بهمن‌ماه شهرستان کرج

خطبه‌های نماز جمعه سوم بهمن‌ماه هزار و سیصد و نودونه شهرستان کرج به امامت آیت‌الله حسینی همدانی در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) کرج برگزار شد

صوت خطبه‌های نماز جمعه بیست و ششم دی‌ماه شهرستان کرج

ایراد خطبه‌های نماز جمعه شهرستان کرج به امامت آیت‌الله حسینی همدانی نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام‌جمعه کرج

صوت خطبه‌های نماز جمعه نوزدهم دی‌ماه شهرستان کرج

خطبه‌های نماز جمعه نوزدهم دی‌ماه هزار و سیصد و نودونه شهرستان کرج به امامت آیت‌الله حسینی همدانی در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) کرج برگزار شد

اولین ندای جمعه

صوت کامل ندای جمعه بیست و یک آذر هزار و سیصد و نود و نه