در مصلای کرج برگزار شد/

سخنرانی شب ۱۹ ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰

تقدیرات امور ما امشب رقم می‌خورد. خودش گفت اگر بیدارباشید می‌بخشم؛ اما بخواهید. چه بخواهیم؟ بخشش را بخواهید. غفران را بخواهید. خاصیتش این است که صفحه دل پاک می‌شود. در این صفحه که پاک‌شده مقدرات یک‌ساله را که می‌خواهند بنویسند جا برای نوشتن هست. همه‌چیز را می‌نویسند

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه سی ام)

کار انبیا نورانی کردن انسان‌ها است و بستر نورانی شدن، گسترش عدالت است. لذا دستور اکید است که عدل را اقامه کنید. هر کداممان در خانه‌، در محل کار عدالت را به‌اندازه خودمان برقرار کنیم. ما باید نورانی شویم؛ اما تا عدالت نباشد نمی‌شود حرف از نورانیت زد

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه بیست و نهم)

زنده‌بودن قلب به علم است. شما دائم باید به قلبتان حیات بدهید و الا قلب می‌میرد. دچار روزمرگی می‌شود. دچار عادات می‌شود. فاسد می‌شود. قلب را باید دائم زنده نگه داشت. قلب یعنی روح؛ یعنی جان. قلب یعنی آن قوه‌ای که انسان با آن درک می‌کند و بعد حرکت می‌کند. این باید دائم زنده باشد

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه بیست و هشتم)

کسی که یاد خدا را فراموش کرد کار برای او سخت می‌شود. لازم نیست که زندگی سخت فقط برای بی‌پول‌ها باشد. اتفاقاً هستند کسانی که ازلحاظ مالی وضعیت بالایی ندارند و زندگی آن‌ها سخت نیست. زندگی خیلی راحت و شیرینی دارند و همه اهل خانه باهم مهربان هستند. اما افرادی هستند که وضع مالی‌شان خوب است ولی زندگی برایشان سخت است.

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه بیست و هفتم)

قرآن وسیله کمال و رشد ماست، آن را نباید برای دنیا خواند. قرآن قانون اساسی ماست. باید تبدیلش کنیم به قوانین زندگی‌مان و بر اساس قرآن زندگی‌مان را تدبیر کنیم. گفتمان رایجمان باید قرآن باشد. معاملات ما باید بر اساس قران باشد. زندگی ما بر اساس قرآن باید شکل بگیرد. تربیت ما باید قرآنی باشد

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه بیست و ششم)

رسول خدا فرمودند «به دنبال علم رفتن از عبادت فراوان بهتر است». چرا؟ فرمود «سوگند به آن‌که جان محمد به دست اوست هرآینه وجود یک عالم برای ابلیس سخت‌تر از هزار عابد است». چرا؟ «زیرا عابد به فکر خویشتن است ولی عالم در اندیشه دیگران».

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه بیست و پنجم)

عمری که خدای تعالی در اختیار ما گذاشته است امانت خدا است. اگر کسی مثلاً آن را بی‌خود در فضای مجازی خرج کند که نه به علمش اضافه شود و نه کسی را هدایت کند، خیانت در امانت کرده است. عمر سرمایه است و سرمایه امانت است. امانت را اگر بیهوده مصرف کنید خائن هستید

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه بیست و چهارم)

بر مردم زمانی می‌آید که کسی که در دین صبر کننده باشد، مثل کسی است که در دستش پاره‌ای از آتش را نگه‌داشته است؛ یعنی دین‌داری سخت می‌شود

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه بیست و سوم)

کسانی که نقض عهد و میثاق می‌کنند از رحمت خدا دور هستند. وقتی خدا نظر رحمت به همه موجودات می‌کند دیگر به او نظر رحمت ندارد. لذا مصاحبت و مجالست و مراودت و موانست با افرادی که مورد رحمت الهی نیستند جایز نیست.