حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه شصت و سوم)

عهد و پیمان‌هایی که می‌بندید به هم نزنید. با خودتان، باخدایتان، با خانواده‌تان، با برادرتان، با همسرتان، با اطرافیانتان. «لاَ دِینَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ»

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه شصت و یکم)

دیده‌اید در مسائلی که برای ما پیش می‌آید ما کم‌حوصله هستیم، تحملمان کم است، نه حوصله دوستانمان را داریم، نه حوصله دیگران را داریم، چون شرح صدر نداریم. یکی از چیزهایی که به ما شرح صدر می‌دهد ذکر الله است.

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه شصتم)

اینکه بگوییم اگر فلانی نبود من بدبخت شده بودم، این شرک است. پس می‌شود که کسی اهل ایمان و نمازخوان و اهل دعا و مسجد باشد اما مشرک هم باشد.

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه پنجاه و نهم)

یا از صالحین باش یا با صالحین محشور باش. اگر از این‌ها نبودی علما را دوست داشته باش چون انسان باکسی که دوست دارد محشور می‌شود.

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه پنجاه و هشتم)

لا اله الا الله دائماً برای گوینده‌اش سود دارد مگر زمانی که آن را خوار بشمارد. چه زمانی آن را خوار شمرده‌ایم؟ وقتی گنه‌کاری در جامعه هست و بی‌تفاوت باشید و درصدد از میان بردن آن نباشید؛ یعنی اهل امربه‌معروف و نهی از منکر نباشید.

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه پنجاه و هفتم)

خدای تعالی می‌فرماید اگر تجارت آخرت را مقدم بر تجارت دنیا کنی، کارت را من برایت انجام می‌دهم. آن موقع ببین رزقت چطور خواهد بود. گیر ما اینجاست که فکر می‌کنیم خودمان درآمد کسب می‌کنیم. بله باید کار کنیم ولی رزاق خداست

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه پنجاه و ششم)

خداوند بعضی‌ها را کم‌روزی قرارداد و بعضی‌ها را وسعت داد تا هر که را بخواهد به وسعت و تنگی روزی بیازماید و از این طریق سپاسگزاری و شکیبایی توانگر و تهیدست را آزمایش کند.

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه پنجاه و پنجم)

دست‌وپا و انگشت و چشم و لب و زبان و دل و قلب و فکر و اندیشه هیچ‌کدام برای ما نیست. همه امانت است در نزد ما. صاحبش چه کسی است؟ خداست. اگر بنده با چشم و گوشی که برای خداست تخلف کردم، در حقیقت در مال امانتی خیانت کردم.

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه پنجاه و چهارم)

نگاه از مصائد شیطان است. یکی ازآنجاهایی که شیطان زود به هدف می‌رسد، چشم است. چشم‌هایمان را حفظ کنیم. چشم و گوش را خوب کنترل کنیم که اگر کنترل نشود، شیطان ما را به‌جایی می‌برد که تمرد خدای تعالی را می‌کنیم.