سلسله جلسات بیان ویژگی‌های قرآن؛ آیه ۴۸ سوره مائده

قرآن خطوط کلی را بیان می‌کند و اهل‌بیت، جزئیات، قیود و شرایطش را

قرآن خطوط کلی و جامع را بیان می‌کند. روشن است و ابهامی هم ندارد؛ ولی نحوه اجرا و مشخص شدن جزئیات و مصادیق که چگونه باشد، آن‌ها بر عهده اهل‌بیت گذاشته‌شده است

سلسله جلسات بیان ویژگی‌های قرآن؛ خطبه ۱۹۸ نهج‌البلاغه

قرآن را امام خودتان قرار دهید

قرآن را امام خودتان قرار بدهید. ببینید درباره مسائل فردی شما، مسائل اجتماعی شما، در بحث سیاست خارجی شما چه می‌گوید. هر مطلبی که قرآن کریم گفت، شما بر اساس بیان او رفتار و عمل کنید. او را امام خودتان قرار بدهید؛ عقب نمانید، جلو هم نروید

سلسله جلسات بیان ویژگی‌های قرآن؛ آیه ۱۹ سوره انعام

یکی از روش‌های مهم هدایت بشر، انذار است که قرآن از این روش استفاده می‌کند

از قول خدا نیکوتر کدام قول است؟ از قول خدا قوی‌تر کدام است؟ صادق‌ترین قول کدام قول است؟ چه کسی می تواند خیرخواهانه‌تر از خدا برای بشر صحبت کند؟ این خدا دارد ما را انذار می‌دهد

سلسله جلسات بیان ویژگی‌های قرآن؛ آیه ۱۰۵ سوره اسراء

قرآن در مصاحبت با حق نازل‌ شد و در مصاحبت با حق بر قلب پیغمبر نشست

هیچ باطلی در قرآن راه ندارد چون هم خدای تعالی حق گفت، هم پیغمبر اکرم حق دریافت کرد. از اول نزول قرآن تا پایان نزول قرآن، حق همراه قرآن بوده است.

سلسله جلسات بیان ویژگی‌های قرآن؛ آیه ۲۷ سوره زمر

تمثیل از روش‌های تربیتی و هدایتی قرآن است

قرآن خودش را معرفی می‌کند که مجموعه‌ای است برای هدایت شما و برای رساندن شما به مقصد که از مثل استفاده می‌کند. این کتابی است که با مثل‌ها شما را پند می‌دهد

سلسله جلسات بیان ویژگی‌های قرآن؛ آیه ۸۹ سوره نحل

هر آنچه موردنیاز سعادت بشر است، در قرآن آمده است

همه آن چیزهایی که انسان به آن نیاز دارد و موردنیاز سعادت بشر است در زمینه عقیده، اخلاق و عمل، همه در قرآن هست و قرآن همه این‌ها را تبیین کرده و بیان کرده است. قرآن «تِبْیَانًا لِکُلِّ شَیْءٍ» است.

سلسله جلسات بیان ویژگی‌های قرآن؛ آیه ۹ سوره حجر

محفوظ ماندن قرآن از تحریف، از ویژگی‌های مهم قرآن است

قرآن مصون از تحریف است. مصون از کم‌وزیادی است. چون این قرآن شاخص است؛ اگر تحریف‌شده باشد نمی‌تواند معیار باشد

سلسله جلسات بیان ویژگی‌های قرآن؛ آیات ۱۳و ۱۴ سوره طارق و آیه ۱۸۵ سوره بقره

فرقان، هم نام قرآن است، هم صفت قرآن

قرآن کتاب فرقان است. جداکننده است. مردم را از ضلالت نجات می‌دهد، هدایت می‌کند که بتوانند حق را از باطل خوب تشخیص بدهند آن‌هم با دلایل روشن

سلسله جلسات بیان ویژگی‌های قرآن؛ آیه ۱ سوره ابراهیم

قرآن، نسخه خروج از تاریکی‌ها و گرفتاری‌هاست

قرآن نسخه است. باید طبق این نسخه عمل کرد تا به نتیجه رسید. باید این‌گونه بشود تا خروج از ظلمت به سمت نور محقق شود و نورانی شدن انسان اتفاق بیفتد و انسان وظایفش را بفهمد