سلسله جلسات کرسی تلاوت قرآن؛ جلسه بیست و دوم؛ دعا در قرآن

چرا خداوند به پیامبران ثروت و شوکت نداد که بتوانند با مال، مردم را هدایت کنند؟

همین سؤال از امیرالمؤمنین شده است که چرا چنین عزت و شوکتی پیامبران ندارند که بتوانند با مال، مردم را هدایت کنند؟ خلاصه عبارت امیرالمؤمنین این است که آزمایش بی‌معنا می‌شد. اگر چنین مسیری نباشد اهل ایمان از غیر اهل ایمان شناخته نمی‌شود.

سلسله جلسات کرسی تلاوت قرآن؛ جلسه بیست و یکم؛ دعا در قرآن

همه ما باید برای نجات جوامع بشری از ظلم و ستم و فساد دعا کنیم

همه ما باید برای نجات جوامع بشری از ظلم و ستم و فساد و برای اصلاح آن‌ها دعا کنیم. آیه مستضعفان به ما این را یاد می‌دهد که برای نجات پیدا کردن دعا کنیم که در این دوره همین می‌شود که از خدا امام زمان را بخواهیم

سلسله جلسات کرسی تلاوت قرآن؛ جلسه بیستم؛ دعا در قرآن

لذت بهتر، ماندگارتر و شدیدتر را انتخاب کن

ما از حسنات لذت می‌بریم؛ و در موقع انتخاب عقل مقایسه می‌کند و ترجیح می‌دهد لذت بهتر، ماندگارتر و شدیدتر را انتخاب ‌کند. هم عقل هم فطرت می‌گوید که به دنبال بهتر و بادوام‌تر برو که بهتر و بادوام‌تر همین دعاست که «رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَهً وَفِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»

سلسله جلسات کرسی تلاوت قرآن؛ جلسه نوزدهم؛ دعا در قرآن

اعلام درماندگی نزد خدا و بعد بندگی و اطاعت، راه نجات است

اگر دستگیری خدای تعالی نباشد مسیری که انسان می‌رود چیزی جز هلاکت نیست. راه نجات اولاً اعلام درماندگی نزد خداست؛ و بعد اطاعت و بندگی است. یکی از چیزهایی که بسیار کمک می‌کند و دستگیر انسان است در این مسیر، دستگیری از دیگران است

سلسله جلسات کرسی تلاوت قرآن؛ جلسه هجدهم؛ دعا در قرآن

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، مسلمان بمیرید

انسان با مشکلات مختلف مادی و معنوی مواجه می‌شود که باید دعا کند تا در مسیر استقامت داشته باشد. باید از خدا بخواهد که اسلامش تا آخر بماند و نیمه رها نشود. خیلی مهم است که عاقبت انسان به خیر باشد. بعضی‌ها مسلمان هستند اما مسلمان نمی‌میرند. بعضی‌ها هم مسلمان نبودند؛ اما مسلمان می‌میرند. این را باید از خدا خواست

سلسله جلسات کرسی تلاوت قرآن؛ جلسه هفدهم؛ دعا در قرآن

باید دائم دعا کنیم که بعد از هدایت، قلبمان منحرف نشود

باید دائم دعا کنیم که خدایا بعدازاینکه ما را هدایت کردی قلبمان به سمت چیزهای دیگر منحرف نشود. انسان هدایت می‌شود ولی شیطان هم که یک‌لحظه دست برنمی‌دارد. چه تضمینی هست که ایمان برای ما باقی بماند؟ انسان در هرلحظه ممکن است خطا کند

سلسله جلسات کرسی تلاوت قرآن؛ جلسه شانزدهم؛ دعا در قرآن

عملی موردقبول است که هم حسن فعلی داشته باشد هم حسن فاعلی

برای اینکه خدا عملی را بپذیرد، علاوه بر اینکه عمل باید صالح باشد، عامل هم باید صالح باشد؛ یعنی هم عمل باید عمل نیکویی باشد و قابلیت تقرب به خدا را داشته باشد؛ و هم شخصی که آن را انجام می‌دهد باید صالح و باتقوا باشد. از یک روح ایمانی کار باید صادر شود

سلسله جلسات کرسی تلاوت قرآن؛ جلسه پانزدهم؛ دعا در قرآن

در یادگیری و بهره‌برداری از علوم قناعت نکنید؛ بلکه حریص باشید

ما باید اهل فعالیت‌های علمی باشیم و حریص هم باشیم و قناعت هم نکنیم. هرکسی به هر مقدار که می‌تواند باید اقدام داشته باشد. در کسب علم تا می‌توانید تلاش کنید و مصرف کنید

سلسله جلسات کرسی تلاوت قرآن؛ جلسه چهاردهم؛ دعا در قرآن

عده‌ای با سوء اختیار خود را از هدایت محروم می‌کنند

خدا هدایتش را آورده و می‌گوید دستت را بده تا من ببرم تو را برسانم؛ اما کسی که دستش را از دست خدا کشیده و به سوء اختیار خودش، مسیر غلطی را انتخاب می‌کند، خودش عمداً و متعمداً خودش را از هدایت محروم کرده است