سلسله جلسات کرسی تلاوت قرآن؛ جلسه هجدهم؛ دعا در قرآن

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، مسلمان بمیرید

انسان با مشکلات مختلف مادی و معنوی مواجه می‌شود که باید دعا کند تا در مسیر استقامت داشته باشد. باید از خدا بخواهد که اسلامش تا آخر بماند و نیمه رها نشود. خیلی مهم است که عاقبت انسان به خیر باشد. بعضی‌ها مسلمان هستند اما مسلمان نمی‌میرند. بعضی‌ها هم مسلمان نبودند؛ اما مسلمان می‌میرند. این را باید از خدا خواست

سلسله جلسات کرسی تلاوت قرآن؛ جلسه هفدهم؛ دعا در قرآن

باید دائم دعا کنیم که بعد از هدایت، قلبمان منحرف نشود

باید دائم دعا کنیم که خدایا بعدازاینکه ما را هدایت کردی قلبمان به سمت چیزهای دیگر منحرف نشود. انسان هدایت می‌شود ولی شیطان هم که یک‌لحظه دست برنمی‌دارد. چه تضمینی هست که ایمان برای ما باقی بماند؟ انسان در هرلحظه ممکن است خطا کند

سلسله جلسات کرسی تلاوت قرآن؛ جلسه شانزدهم؛ دعا در قرآن

عملی موردقبول است که هم حسن فعلی داشته باشد هم حسن فاعلی

برای اینکه خدا عملی را بپذیرد، علاوه بر اینکه عمل باید صالح باشد، عامل هم باید صالح باشد؛ یعنی هم عمل باید عمل نیکویی باشد و قابلیت تقرب به خدا را داشته باشد؛ و هم شخصی که آن را انجام می‌دهد باید صالح و باتقوا باشد. از یک روح ایمانی کار باید صادر شود

سلسله جلسات کرسی تلاوت قرآن؛ جلسه پانزدهم؛ دعا در قرآن

در یادگیری و بهره‌برداری از علوم قناعت نکنید؛ بلکه حریص باشید

ما باید اهل فعالیت‌های علمی باشیم و حریص هم باشیم و قناعت هم نکنیم. هرکسی به هر مقدار که می‌تواند باید اقدام داشته باشد. در کسب علم تا می‌توانید تلاش کنید و مصرف کنید

سلسله جلسات کرسی تلاوت قرآن؛ جلسه چهاردهم؛ دعا در قرآن

عده‌ای با سوء اختیار خود را از هدایت محروم می‌کنند

خدا هدایتش را آورده و می‌گوید دستت را بده تا من ببرم تو را برسانم؛ اما کسی که دستش را از دست خدا کشیده و به سوء اختیار خودش، مسیر غلطی را انتخاب می‌کند، خودش عمداً و متعمداً خودش را از هدایت محروم کرده است

سلسله جلسات کرسی تلاوت قرآن؛ جلسه سیزدهم؛ دعا در قرآن

یکی از دعاهای اساسی ما باید دعا برای انتخاب راه درست باشد

یکی از دعاهای اساسی ما که باید از خدا طلب کنیم، این است که در مسیر درستی حرکت کنیم؛ تا به مقصد اعلایی که برای ما در نظر گرفته‌شده برسیم. ضروری‌ترین و حیاتی‌ترین نیاز ما هدایت است و این هدایت را ما از خدا می‌خواهیم

سلسله جلسات کرسی تلاوت قرآن؛ جلسه دوازدهم؛ دعا در قرآن

برکات معنوی در شب به انسان داده می‌شود

بسیاری از برکات معنوی شب در اختیار انسان قرار می‌گیرد. شب را نباید از دست داد. نه‌فقط در ماه رمضان؛ ماه رمضان گل آن است. غیر از ماه مبارک رمضان هم باید نسبت به شب این حساسیت را داشته باشیم

سلسله جلسات کرسی تلاوت قرآن؛ جلسه یازدهم؛ دعا در قرآن

دعا در امور معنوی باید با اصرار باشد؛ اما برای درخواست‌های دنیوی اصرار نباید کرد

اصرار و الحاح در طلب مقامات معنوی است؛ و الا در بعضی امور دنیوی که مصلحت کار بر ما معلوم نیست؛ الحاح و اصرار پسندیده نیست. از دعا فاصله نگیرید. الحاح و اصرار داشته باشید و مسائل مادی را که عاقبتش را نمی‌دانید رها کنید

سلسله جلسات کرسی تلاوت قرآن؛ جلسه دهم؛ دعا در قرآن

اقرار به گناه توفیق توبه می‌دهد؛ و با توبه دعای ما به اجابت نزدیک است

وسیله‌ای که می‌آورم پیش خدا تا مشکلم حل شود همین است که اقرار کنم که من بد کردم. اقرار به اشتباه، روح را آماده می‌کند که به رحمت الهی متصل بشویم. در اقرار به گناه توفیق توبه پیدا می‌شود؛ و کسی که توبه می‌کند دعایش به اجابت نزدیک است.