سلسله جلسات بیان ویژگی‌های قرآن؛ آیات ۱ و ۲ سوره نمل

هدایت اجباری نیست و انسان اختیار دارد که نپذیرد

هدایت اولیه، هدایت تشریعی است. خدای تعالی این هدایت را برای همه انسان‌ها گذاشته است که می‌توانند بپذیرند و می‌توانند هم نپذیرند. اختیار با خودشان است.

سلسله جلسات بیان ویژگی‌های قرآن؛ آیه ۱۷۴ سوره نساء

قرآن نوری است که حجت را بر شما تمام می‌کند

خدای تعالی برهانی دارد که قرآن است و نوری دارد که قرآن است و همراه این قرآن، برهان و نور دیگری هم دارد که اهل‌بیت علیهم‌السلام هستند که هم روشنی‌بخش هستند و هم حجت را تمام می‌کنند

سلسله جلسات کرسی تلاوت قرآن؛ تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم، سپری است بین شما و ۱۹ مأمور جهنم

بسم الله الرحمن الرحیم ۱۹ حرف دارد، خزنه جهنم هم تعدادشان ۱۹ نفر است. شما هر بسم الله الرحمن الرحیم که می‌گویید، هر حرفش سپری می‌شود بین شما و آن مأمور؛ یعنی شما جهنمی نمی‌شوید

سلسله مباحث شیطان شناسی؛ جلسه بیست و چهارم

انسان از دو حال خارج نیست؛ یا بنده خداست یا بنده شیطان

انسان از دو حال خارج نیست؛ یا بنده خداست یا بنده شیطان است. اگر کسی از صراط مستقیم و بندگی خدا منحرف شد، تحت ولایت شیطان قرار می‌گیرد و بندگی شیطان یعنی تبعیت کردن از دستورات شیطان

سلسله مباحث شیطان شناسی؛ جلسه بیست و سوم

ریشه تسلط شیطان بر انسان، پیروی کردن از هوای نفس است

کسی که از هوای نفسش تبعیت کند راه‌های درکش بسته می‌شود. راه درکش که بسته شد، خوبی را از بدی تشخیص نمی‌دهد. خوبی را که از بدی تشخیص نداد، شیطان سلطه پیدا می‌کند

سلسله مباحث شیطان شناسی؛ جلسه بیست و دوم

خدای تعالی قدرت بر رفع و ابطال سِحر دارد؛ اما آن را باطل نمی‌کند

خدای تعالی قدرت بر رفع و ابطال سِحر دارد؛ اما اثر آن را باطل نمی‌کند. خدا بین این اثر و اراده مردم واسطه نمی‌شود و رها کرده است. مثل این است که خدای تعالی شما را بین خودتان و گناهانتان رها کرده است. خدا بین مردم و گناهانشان مانع نمی‌شود. آزادی و اختیار انسان‌ها، وسیله آزمون برای تکامل آن‌هاست

سلسله مباحث شیطان شناسی؛ جلسه بیست و یکم

سخن ناروا، زمینه‌ساز فتنه انگیزی و افساد شیطان است

یکی از کارهای شیطان این است که می‌خواهد زبان را تحت کنترل بگیرد. چرا؟ چون شیطان به وسیله همین سخن، فتنه درست می‌کند. پس مواظب باشید که شیطان از زبان شما سوء استفاده می‌کند

سلسله مباحث شیطان شناسی؛ جلسه بیستم

تمام تلاش شیطان این است که ما را به دست خودمان خوار کند

امام صادق علیه‌السلام فرمودند: خداوند تعالی اختیار هر کاری را به مومن داده است مگر اختیار خوار کردن خودش را؛ یعنی تو حق نداری کاری کنی که باعث خواری‌ات شود

سلسله مباحث شیطان شناسی؛ جلسه نوزدهم

القائات شیطان در طرح‌های سعادت‌بخش انبیا، آزمون الهی است

شیطان القا می‌کند، تا به واسطه این القائات، معلوم شود که چه کسانی مریض هستند؛ و چه کسانی دلشان قاسی است و قلبشان سنگ شده است