کلیپ صوتی/

معیارهای انتخاب صحیح۲

گزیده ای از بیانات نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه شهر کرج پیرامون انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری

کلیپ صوتی/

معیارهای انتخاب صحیح۱

گزیده ای از بیانات نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه شهر کرج پیرامون انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری

کلیپ صوتی/

خطر شیعه ی انگلیسی

گزیده ای از بیانات نماینده ولی فقیه در استان البرز در خطبه های نماز جمعه ۲۷ آذر ۱۳۹۴ با محوریت خطر تشیع انگلیسی و اسلام آمریکایی برای جامعه ی مسلمانان و به خصوص شیعیان

کلیپ صوتی “نفوذ”

کلیپ صوتی “نفوذ” گزیده ای از بیانات نماینده ولی فقیه در استان البرز، در خطبه های نماز جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴
پیرامون نفوذ و جولان فتنه گران در وزارت علوم و دانشگاه ها

کلیپ صوتی “کرسی های آزاد اندیشی”

کلیپ صوتی “کرسی های آزاد اندیشی” گزیده ای از بیانات نماینده ولی فقیه در استان البرز، در خطبه های نماز جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴
پیرامون اهمیت برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها