سلسله مباحث تفسیر سوره الرحمن؛ جلسه چهارم

سخن گفتن، یکی از پیچیده‌ترین اعمال انسان است

سخن گفتن یکی از پیچیده‌ترین اعمالی است که انسان دارد. این مطلب ساده‌ای نیست که زبان شما شروع ‌کند به حرکت کردن و مطالبی را القا کنید. تا حالا راجع به این‌که انسان چگونه حرف می‌زند فکر کرده‌اید؟

سلسله مباحث تفسیر سوره الرحمن؛ جلسه سوم

خداوند رحمان معلم است، درسش هم درس رحمت است

خداوند با صفت رحمانیتش معلم است. درسی که می‌دهد درس رحمت است. شاگرد این مکتب هم درس رحمت می‌گیرد؛ خروجی این تعلیم و تربیت، انسانی است که رحمه للعالمین است

سلسله مباحث تفسیر سوره الرحمن؛ جلسه دوم

قرآن ریشه در آسمان دارد؛ درک معارف آن بدون تقوا میسور نیست

قرآن ریشه در آسمان دارد. درک معارف آن بدون تقوا میسور نیست. قرآن برای همه انسان‌ها نازل‌شده است، معنی ظاهری آیات را همه میفهمند؛ اما درک حقیقت و معارف قرآن و اثرگذاری قران بدون تقوا و ارتباط مستمر باخدای تعالی به دست نمی‌آید

سلسله مباحث تفسیر سوره الرحمن؛ جلسه اول

اولین و مهم‌ترین نعمت خدا، قرآن است

مهم‌ترین، پربهاترین، پربارترین و پرنورترین نعمت خدا قرآن است؛ چون انسان فقط در سایه قرآن و تعالیم قرآن و احکام قرآن و تربیت قرآن است که به درجات عالیه می‌رسد و به کمال نهایی خودش نزدیک می‌شود