شرح حدیث معراج - 1394/11/28

صراط …

حقیقت ما در قیامت بروز می‌کند. حقیقت ما فصل مقوّم ماست . بعضی ها به صورت‌های مختلف محشور می‌شوند. آن کسی که در دنیا نسبت به آیات الهی و احکام خدا و دستورات دین کور بود روز قیامت کور محشور می‌شود .

شرح حدیث معراج - 1394/11/21

حساب یسیر

سعی کنیم خودمان را بر مدار دایره‌ی دستورات الهی قرار بدهیم.
در مقام عمل عامل به دستورات باشیم که هم در دنیا آسوده هستیم و هم در آخرت

شرح حدیث معراج - 1394/11/14

آثار محبت و رضا

دروغ می‌گوییم, می‌گوییم مصلحت‌آمیز بود. تهمت می‌زنیم و می‌گوییم جلوی خودش هم می‌گویم. بنشینیم واقعا ببینیم که چقدر وزن دارد اعمالمان.

شرح حدیث معراج - 1394/11/7

اهل محبت الهی هول و هراس قیامت را نمی‌بینند

ما چقدر با معاد زندگی می‌کنیم؟ چقدر ارتباط با مرگ و قیامت داریم؟ عنصر اصلی انحرافات و بزه و ناهنجاری‌ها در جامعه و در خانواده، در محل کار و در این جور جاها ضعف توحید و معاد است

آغازی در پایان

اگر اهل ایمان، محبت خدا،دوستی پیغمبر و آل پیغمبر باشیم؛ خدای تعالی برای ما یک فضاهایی را ایجاد کرده است. در روایت دارد که ” ان القبر روضه من ریاض الجنه او حفره من حفر النیران ” در حالی که قبر، قبر است. این چه طوری است که یا باغ است یا جهنم است؟!

شرح حدیث معراج - 1394/10/23

این مسیر رفتنی است

کار درعین‌حال که سخت است آسان هم هست؛ یعنی این‌طور نیست که این مسیر رفتنی نباشد. بگوییم که این‌ها یک مقاماتی است و یک درجاتی است برای یک عده خاص. مسیر سعادت مسیر کمال و رسیدن به انسانیت و به جایگاه آدم شدن برای همه باز است

شرح حدیث معراج - 1394/10/16

بهشت و جهنم

“و لا اخفی علیه شیئا من جنه و لا نار” چیزی از بهشت و جهنم را از این شخص پنهان نمیکنم.” این خاصیت محبت الهی است/ چه آیاتی که مربوط به بهشت است و چه آیاتی که مربوط به جهنم است به این آیات خوب دقت داشته باشید

شرح حدیث معراج - 1394/10/9

ظرف معرفت

از آثار رضایت خدا این است که خدای تعالی قلب شخص را ظرفیت می‌دهد/عبرت گرفتن کار قلب سالم است /سیاهی قلب , کاسبی خود ماست /اگر کسی بگوید من راضی هستم که غیبت من را بکنید , حرام است./خدا صفح جمیل دارد یک کاری می‌کند که خودمان هم یادمان نمی‌آید/ شما پیش هر ولی از اولیای خدا بروید پیش هر اهل نفسی بروید و بگویید که می‌خواهیم آدم بشویم , چه کار کنیم ؟ همان دستور قرآن را می‌دهند. تقوا داشته باشید.

شرح حدیث معراج - ۱۳۹۴/۹/۱8

اسرار الهی

آیات قرآن نور است و بدون وضو نمی‌شود دست زد ولی این آیات سرّ است و حقیقتی دارد، باطنی که آلوده است هرگز از این سرّ قرآن بهره نخواهد برد. لذا باید باطن از آلودگی حفظ شود تا بتواند از این حقایق قرآن استفاده بکند