حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه پنجاه و دوم)

وقتی بچه‌ای در اتاق است خودت را می‌پوشانی. یا وقتی میگویند این مکان مجهز به دوربین است، خودت را حفظ می‌کنی. بعد میدانی خدا تو را می‌بیند اما رعایت نمی‌کنی؛ یعنی تو خدا را از آن دوربین‌ها و آن بچه پایین‌تر در نظر گرفتی.

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه پنجاه و یکم)

اگر به ظالمان تکیه کنید و بعد به دنبال ولی و سرپرست و حامی بگردید، گیرتان نمی‌آید و در آن روزی که به یاری احتیاج دارید، کسی شمارا یاری نخواهد کرد

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه پنجاهم)

بر حذر باش از این‌که بدعت در دین بگذاری که بنده خدا هرگاه سنت بدی ایجاد کند، گناهش و گناه کسی که به آن عمل کرده برای اوست

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه چهل و نهم)

کسی که گناه کرد بلافاصله باید توبه کند، چون نمی‌داند که زنده می‌ماند یا نمی‌ماند. مرگ و حیات به دست انسان نیست. ممکن است بلافاصله بمیرد و گناهی را با خود حمل کند.

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه چهل و هشتم)

اگر دیدید کسی جلوی شما از شما تعریف می‌کند به ویژگی‌هایی که در شما نیست، اصلاً به او اعتماد نکن. این‌یک قاعده است که اهل‌بیت به ما یاد دادند

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه چهل و هفتم)

دو گروه هستند که برای آنها ترازو گذاشته می‌شود؛ ۱٫ اهل ایمان، ۲٫ اهل ایمانی که عمل صالح و طالح دارند و کارهایشان با هم مخلوط شده است. کافران و غیرمؤمنان اعمالشان همه پوچ است و اصلا ترازو نمی‌خواهد

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه چهل و ششم)

خدا از همه نعمت‌ها سوال می‌کند. آیا این نعمت ها را در راه حق هزینه کردید یا در راه باطل؟ از نعمت ولایت می‌پرسد. من نعمت ولایت به شما دادم آیا شما تحت امر ولایت بودید یا نبودید؟ این ولایت را چگونه تحویل گرفتید؟

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه چهل و پنجم)

خیلی مهم است که کار برای خدا باشد. شما به خانواده خدمت می‌کنید باید اخلاص داشته باشید. درس می‌خوانید باید اخلاص داشته باشید. مغازه که می‌روید برای کار باید اخلاص داشته باشید. و الا وزر و وبال می شود. مهمترین چیزی که از ما می‌خواهند اخلاص است.

حدیث بندگی/

شرح موعظه پیامبر (ص) به ابن مسعود (جلسه چهل و چهارم)

گناه مستی می‌آورد. مثل مستی که تلو‌ تلو می‌خورد و مسیر صاف را نمی‌تواند برود، گناه تعادل انسان را از بین می‌برد. فکر انسان را خراب می‌کند. دیگر نمی‌تواند درست حرف بزند. دیگر نه حق را می‌بیند، نه می‌شنود، نه درک می‌کند