سلسله جلسات کرسی تلاوت قرآن؛ جلسه چهارم؛ دعا در قرآن

در اجابت دعا، عجله نکنید و مأیوس نشوید

باید با دعا آشنا شویم و معارفش را بفهمیم که چگونه خدا اجابت می‌کند و شرایطش چیست. اگر کسی با این معارف آشنا بشود دیگر مأیوس نمی‌شود از دیر اجابت شدن که بگوید دیگر دعا نمی‌کنم. ما نباید درنتیجه دعا عجله داشته باشیم

سلسله جلسات کرسی تلاوت قرآن؛ جلسه سوم؛ دعا در قرآن

خالصانه از خدا درخواست کن؛ اجابت قطعی است

اگر تکیه‌گاه انسان خدا و درآمدش باشد، خدا و جایگاهش باشد، خدا و رابطه‌هایش باشد، دعا به اجابت نزدیک نیست و احتمال اینکه اجابت نشود خیلی زیاد است. ولی اگر قطعاً و قطعاً خالصانه به سمت خدا بیایید، اجابت دعا قطعی است

سلسله جلسات کرسی تلاوت قرآن؛ جلسه دوم؛ دعا در قرآن

خدای تعالی نه تنها سمیع است و می‌شنود بلکه قریب هم هست

خدای تعالی به دعاکننده خودش و کسی که دست نیاز به سمتش دراز کرده نزدیک است. این نزدیک بودن کنایه از دو چیز است؛ اجابت و سرعت اجابت. «إِنَّهُ سَمِیعٌ قَرِیبٌ» هم می‌شنود و هم نزدیک است و ترتیب اثر می‌دهد

سلسله جلسات کرسی تلاوت قرآن؛ جلسه اول

خسارت‌های بزرگی که به جهان اسلام واردشده، به خاطر تسامح نسبت به قرآن است

باید بر سر احکام اسلام و اجرای آن ایستاد و مقاومت کرد. خسارت‌های بزرگی که به جهان اسلام واردشده به خاطر تسامح نسبت به قرآن است. امروز مسلمین ما با غرب و فرهنگ غرب بیشتر خو دارند تا با فرهنگ اسلامی. ریشه‌اش هم همین تسامح‌هاست.

سلسله جلسات بیان ویژگی‌های قرآن؛ جلسه پایانی

منشأ و مبدأ نزول وحی، اسماء حسنای الهی است

خدای تعالی در قرآن کریم آیاتی را بیان می‌کند و در آن آیات، اصل نزول قرآن و مبدأ نزول قرآن که همان اسماء حسنای الهی هستند را بیان کرده است؛ و بخش عمده این آیات هم در حوامیم سبعه است

سلسله جلسات بیان ویژگی‌های قرآن؛ آیه ۱۲ سوره احقاف

دو کار عمده بر عهده قرآن است؛ ترساندن و بشارت

قرآنی که امام است و ما باید به او اقتدا کنیم، دو کار مهم می‌کند؛ یکی اینکه می‌ترساند که دنباله‌رو کسانی که ظالم هستند نباشیم و دیگر اینکه دنباله‌رو و جزو کسانی باشیم که نیکوکار هستند

سلسله جلسات بیان ویژگی‌های قرآن؛ آیه ۱۰۳ سوره آل‌عمران

اختلاف و تشتت در جامعه، بلایی شکننده است

اختلاف و تشتت در جامعه یکی از عذاب‌ها و بلاهایی است که شکننده است. باعث سقوط جامعه خواهد شد. وحدت اجتماعی را از بین می‌برد. یکی از ویژگی‌های قرآن این است که عامل وحدت و اتحاد است. محور همدلی و همگرایی است

سلسله جلسات بیان ویژگی‌های قرآن؛ آیه ۲۹ سوره ص

قرآن، قاری خود را تشویق به تفکر و تدبر می‌کند

هدف از نزول قرآن این بود که ما فقط بنشینیم قرائت کنیم و ثواب ببریم؟ نه همه آیات قرآن کریم منشاء تفکر است. منشاء اندیشه است. منشاء حرکت به سمت تعالی و رشد است. انسان را سعادتمند می‌کند. همه آیاتش برای تدبر است

سلسله جلسات بیان ویژگی‌های قرآن؛ آیه ۲۳ سوره زمر

ذکر خدا اول دل را به تپش می‌اندازد و سپس طمأنینه می‌بخشد

خاصیت ذکر این است که اول در دل تپش ایجاد می‌کند و بعدش طمأنینه ایجاد می‌کند. هرچه ظرفیت قلب بیشتر باشد، هرچه انس با قرآن بیشتر باشد، تحمل قلب و آرامش قلب بیشتر خواهد شد