شب قدر/

سخنرانی شب ۲۱ ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹

هرقدر عظمت و بزرگی خدای تعالی را درک کردیم ، (بدی) گناه به همان مقدار پیش ما بزرگ خواهد شد و عظمت پیدا می‌کند. وقتی مولا پیش ما عظیم بود تمرد و سرپیچی کردن از او بزرگ خواهد بود

شب قدر/

سخنرانی شب ۱۹ ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹

این روایات دارد راه نفوذ شیطان را به ما معرفی می‌کند که چگونه انحراف به وجود می‌آید. دارد به ما راه‌نشان می‌دهد که مواظب خودت باش. شیطان همین دیدگاه را می‌خواهد که تو گناه در چشمت کوچک باشد. این آرام‌آرام شمارا به فراموشی خدا و انجام گناه کبیره می‌رساند

سلسله مباحث تفسیر سوره الرحمن؛ جلسه هفتم

درخت خرما مثل انسان است

درخت خرما نر و ماده دارد؛ مثل انسان می‌ماند. نفس می‌کشد. گلو دارد؛ گلویش را بِبُری دیگر هرگز رشد نمی‌کند. سر نخل را در آب قرار بدهید خفه می‌شود. کنار نخل بنشینید ناله می‌کند؛ بعضی وقت‌ها صدایش می‌آید. موجود عجیبی است.

سلسله مباحث تفسیر سوره الرحمن؛ جلسه ششم

معیار سنجش اعمال ما حقیقت است

معیار سنجش اعمال ما حقیقت است؛ یعنی آن عملی که از روی حقیقت و اخلاص و بدون ریا انجام شد و برای خدا بود وزن دارد؛ و معیارش سنجش این حق امیرالمؤمنین است

سلسله مباحث تفسیر سوره الرحمن؛ جلسه پنجم

سجده هر موجودی متناسب با خودش است

سجده یعنی ابراز بندگی کردن، اظهار حاجت کردن به کسی که بی‌نیاز است. همین رگ برگ‌ها و ریشه‌ای که گیاه درون زمین دارد، سجده است. چون خدا به او امر کرده که این‌گونه عمل کن، او هم اطاعت می‌کند. این بندگی خداست

سلسله مباحث تفسیر سوره الرحمن؛ جلسه چهارم

سخن گفتن، یکی از پیچیده‌ترین اعمال انسان است

سخن گفتن یکی از پیچیده‌ترین اعمالی است که انسان دارد. این مطلب ساده‌ای نیست که زبان شما شروع ‌کند به حرکت کردن و مطالبی را القا کنید. تا حالا راجع به این‌که انسان چگونه حرف می‌زند فکر کرده‌اید؟

سلسله مباحث تفسیر سوره الرحمن؛ جلسه سوم

خداوند رحمان معلم است، درسش هم درس رحمت است

خداوند با صفت رحمانیتش معلم است. درسی که می‌دهد درس رحمت است. شاگرد این مکتب هم درس رحمت می‌گیرد؛ خروجی این تعلیم و تربیت، انسانی است که رحمه للعالمین است

سلسله مباحث تفسیر سوره الرحمن؛ جلسه دوم

قرآن ریشه در آسمان دارد؛ درک معارف آن بدون تقوا میسور نیست

قرآن ریشه در آسمان دارد. درک معارف آن بدون تقوا میسور نیست. قرآن برای همه انسان‌ها نازل‌شده است، معنی ظاهری آیات را همه میفهمند؛ اما درک حقیقت و معارف قرآن و اثرگذاری قران بدون تقوا و ارتباط مستمر باخدای تعالی به دست نمی‌آید

سلسله مباحث تفسیر سوره الرحمن؛ جلسه اول

اولین و مهم‌ترین نعمت خدا، قرآن است

مهم‌ترین، پربهاترین، پربارترین و پرنورترین نعمت خدا قرآن است؛ چون انسان فقط در سایه قرآن و تعالیم قرآن و احکام قرآن و تربیت قرآن است که به درجات عالیه می‌رسد و به کمال نهایی خودش نزدیک می‌شود