با حضور در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام‌جمعه کرج صورت گرفت/

تشرف جوان اهل سنت به مذهب تشیع

یک جوان اهل تسنن با حضور در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام‌جمعه کرج به مذهب تشیع گروید

تشرف یک تبعه کشور فرانسه به دین مبین اسلام

یک فرد فرانسوی الجزایری‌تبار بعد از جاری ساختن شهادتین که توسط آیت‌الله حسینی همدانی، امام‌جمعه کرج قرائت‌شده بود به دین مبین اسلام و تشیع علوی مشرف گردید

در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان البرز برگزار شد:

مراسم تشرف جوان ایتالیایی به دین مبین اسلام

یک جوان ایتالیایی الاصل به دین مبین اسلام و مذهب حقه اثنی عشریه در دفتر نماینده مقام معظم رهبری در استان البرز و امام‌جمعه کرج مشرف شد

تشرف به دین اسلام در ماه میهمانی خدا

«ناوین جولیانا» از کشور استرالیا عصر امروز هم‌زمان با ماه مبارک رمضان، در حضور نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام‌جمعه کرج از دین مسیحیت به اسلام و مذهب تشیع مشرف شد

تشرّف یک جوان بودایی به دین اسلام در حضور امام‌ جمعه کرج

جوانی از کشور کره طی مراسمی در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام‌جمعه کرج حضور یافت و مشرف به دین اسلام و مذهب تشیع گردید

پیش از ظهر امروز صورت گرفت/

تشرّف یک جوان هندو به دین اسلام در حضور امام‌جمعه کرج

یک جوان هندو از کشور هند طی مراسمی در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام‌جمعه کرج حضور یافت و به دین اسلام و مذهب تشیع گروید

تشرف یک مسیحی سوئدی به دین مبین اسلام در کرج

یک مسیحی پروتست از کشور سوئد طی مراسمی در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام‌جمعه کرج حضور یافت و به دین اسلام و مذهب تشیع گروید

پیش از ظهر امروز صورت گرفت/

تشرف جوان اهل سنت به تشیع در کرج

یک جوان اهل تسنن با حضور در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام‌جمعه کرج به مذهب تشیع گروید

تشرف جوان کرجی به دین مبین اسلام و مذهب تشیع

یک جوان کرجی از منتسبین به فرقه ضاله بهاییت، با حضور در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان البرز، پس از تلقین شهادتین توسط آیت‌الله حسینی همدانی، به دین اسلام و مکتب شیعه اثنی عشری گروید